Revista de Cancioneros Impresos y Manuscritos

Reconstrucció del cançoner Curiositat catalana (final del s. XVII)

Albert Rossich

DOI: https://doi.org/10.14198/rcim.2022.11.06

Resumen

Un dels cançoners més importants de poesia catalana del segle XVII era un que portava per títol Curiositat Catalana. Malauradament, el llibre va ser mutilat per un posseïdor i només en van quedar els índexs i dues obres de teatre de Francesc Fontanella (i una d’aquestes, incompleta). Malgrat la pèrdua dels textos, el fet que els índexs fessin constar l’autoria de moltes de les composicions preservava l’interés del cançoner com a inventari de poetes del Barroc català i com a testimoni de la vitalitat de la poesia en llengua catalana, cosa especialment útil en tractar-se d’una època tradicionalment mal coneguda. Però després de la primera notícia que tenim d’aquest manuscrit, de 1859, el llibre va desaparèixer i no ha estat retrobat fins fa pocs anys. La troballa permet reconstruir de manera aproximada per primera vegada l’ordre i les característiques del còdex. En aquest treball, a més, examinem la pertinència de les atribucions que fa, que sovint no són exactes.

Palabras clave

literatura catalana; poesia barroca; cançoners manuscrits; codicologia; atribucions

Texto completo:

PDF (Català) Estadísticas

Referencias

CASAS HOMS, Josep M (1976), Dietari de Jeroni Pujades, 4, Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajuana.

GARCIA, Vicent (1703), La Armonia del Parnás, Barcelona, Rafel Figuerò. [Edició facsímil: Barcelona, Publicacions de la Universitat de València / Edicions Universitat de Barcelona, 2000].

GEC (1979), Gran Enciclopèdia Catalana, 13, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, S. A.

MESTRES, Salvador (1859), Poesias perdidas de Vallfogona: Poetas ignorados. Resúmen de la disertacion literaria acerca del fragmento de un libro manuscrito titulado Curiositat Catalana, leida en la sesion de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona en 11 de Marzo de 1859, por el Académico de número Dr. D. ..., Barcelona, Imprenta de Celestino Verdaguer, 1867 [Separata de l’article, aparegut l’any següent, «Poesias perdidas de Vallfogona: Poetas ignorados: Fragmento de un libro manuscrito titulado Curiositat Catalana», Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 2 (1868), pp. 385-412].

MIRALLES, Eulàlia (2014), «Un itinerario sentimental de Fontanella (o un desengaño amoroso en boca de Silvano)», eHumanista/IVITRA, 5, pp. 533-545.

ROSSICH, Albert (1984), Francesc Vicent Garcia: assaig d’edició crítica, Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona [tesi doctoral].

ROSSICH, Albert (2019), Dos panegírics d’Andreu Rey d’Artieda (1604) i Vicent Garcia (1613) pronunciats a l’Estudi General de Lleida. Edició crítica, Lleida, Universitat de Lleida.

TORRES AMAT, Félix (1836), Memorias para ayudar a formar un Diccionario crítico de escritores catalanes, Barcelona, Imprenta de J. Verdaguer.

VALSALOBRE, Pep (ed.) (2002), Agustí Eura, Obra poètica i altres textos, Barcelona, Fundació Pere Coromines.

VALSALOBRE, Pep (2019), «Poemes d’atribució dubtosa», en Verònica Zaragoza i Pep Valsalobre (ed.), Fontanella polièdric: poesia barroca i transmissió, Barcelona-Girona, Institut d’Estudis Catalans - Universitat de Girona, pp. 49-73.
DOI: https://doi.org/10.14198/rcim.2022.11.06

Copyright (c) 2022 Albert Rossich

Licencia de Creative Commons
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.