Revista de Cancioneros Impresos y Manuscritos

A trindade de Pedro Garcia de Ambroa

Joaquim Ventura Ruiz

DOI: https://doi.org/10.14198/rcim.2014.3.04

Resumen

Os estudosos da lírica medieval galego-portuguesa están divididos á hora de considerar se o trobador Pedro García de Ambroa e o segrel Pedro de Ambroa son a mesma persoa ou non. Unha confusión reforzada pola presenza dun homónimo, morto en 1237, a quen se lle atribúe a persoalidade do primeiro. Por outra parte, tamén hai dúbidas verbo da participación do segundo nas cruzadas, en compañía de María Pérez «Balteira». Analizar a súa aparición póstuma nunha querela presentada polo mosteiro de Monfero e nun inventario testamentario en 1261 permete coñecer quen foi este Pedro García de Ambroa.

Palabras clave

Galician-Portuguese; García de Ambroa, Pedro; Segrel; Rodeiro; OverseasDOI: https://doi.org/10.14198/rcim.2014.3.04

Copyright (c) 2014 Joaquim Ventura Ruiz

Licencia de Creative Commons
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.